​​

Zeneművészeti ág

Mivel intézményünk 12 éve zeneiskolaként kezdte működését, ez a tanszék mindig is központi szerepet játszott iskolánk életében. Tanáraink döntő többsége gyakorló zenészként tevékenykedik, ezért növendékeink nem csak szűkebb értelemben vett tananyagot és a hangszerjáték fortélyait sajátítják el, hanem mindennek gyakorlati alkalmazásával is megismerkedhetnek. Az egyéni órák természetéből adódóan tanár és növendéke között mély emberi kapcsolat alakulhat ki. Ez a tanulás hatékonyságát fokozza. Iskolánk mindennapjait a gyakori koncertek, hangverseny látogatások, utazások és egyéb rendezvényeken való közreműködések jellemzik.

Első és második osztályosok művészeti képzése

Iskolánk öt éve szervez az első és második osztályosok számára művészeti képzést.A képzés célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a különböző művészeti ágakkal, egyúttal a művészeti nevelés előnyeit kihasználva munkánkkal szeretnénk megkönnyíteni számukra az általános iskolai tananyag elsajátítását is. A képzés tantárgyanként 45 perc elfoglaltságot jelent hetente, amit a gyerekek délelőtti órarendjéhez illesztünk. A négy foglalkozásból a gyerekek kedvük szerint választhatnak

A választható tantárgyak:

1. Néptánc: a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, elsősorban magyar néptáncok alapjainak elsajátítása. A koordinált mozgás és a térben való tájékozódás jelentős mértékben javítja a tanulási képességeket. A közös tánc és éneklés hatása mind az egyén, mind a közösség formálásában pozitív.
2. Dalosjáték: játékos, ritmikus- mozgásos, énekes óra, amelynek során a zenei készségfejlesztésen túl tanulási és koncentrációs készségfejlesztés folyik. Elméleti ismeretek nincsenek, a tananyagot az iskolai magyar órák anyagához illesztjük. A játékok pozitívan hatnak a személyiségre és a közösségre is.
3. Drámajáték: az óra egy részében ritmikus és egyéb készségfejlesztő játékokkal elősegítjük az artikuláció, a koncentrációs képesség, az egymásra figyelés képességének fejlődését, az óra másik részében az általános iskolai tananyag egy részét dolgozzuk fel dramatikusan. Ezzel az olvasás és a szövegértés gyorsabb elsajátítását segítjük. Az órán való részvétel jelentősen kihat a személyiség és a közösség fejlődésére.
4. Képzőművészet: A rajz, festés a kisgyerekek önkifejezésének, a személyiség fejlődésének egyik legjobb eszköze. A képi megjelenítés nagymértékben hozzájárul a gyermek képzelőerejének és kreativitásának fejlődéséhez. Az órák során a gyerekek sokféle technikával megismerkedhetnek, a tananyagot itt is az általános iskolaihoz illesztjük.

A zeneművészeti tanszakon oktatott hangszerek és tanárok:

Fuvola:

 • Geszti Emőke

Klarinét:

 • Horváth Marcell

Trombita, kürt:

Hegedű:
 • Miklós Adél

Cselló:

 • Lorenzné Farkas Zsuzsa

Gitár:

Cimbalom:

 • Tóth Andrea

Zongora:

Ütő:

 • Pusztai Ferenc

Szolfézs, zeneirodalom:

Zenebölcsi:

​​

Táncművészeti ág

Balett

A tanszakon balett oktatás folyik, amely a klasszikus gyakorlatokon kívül a jazz balett mozdulatait, és kiegészítő tantárgyként a majorette (bottechnika) elemeit is tartalmazza.
A mozgásművészet elősegíti a növendékek fizikai és szellemi fejlődését, megismerteti velük a mozdulat és zene viszonyát, és az ösztönösség és tudatosság egyensúlyát.
Gyermekeink bepillanthatnak ebbe a megfoghatatlan és mindig megújuló, szemet és lelket gyönyörködtető örökérvényű művészetbe, melyet úgy hívnak: tánc.
Örömmel várjuk fiúk jelentkezését is, mert a társas- és páros gyakorlatok, valamint a táncelőadások kitűnő lehetőséget teremtenek a fiú - lány kapcsolat természetes és udvarias kialakításához is a táncok alaplépéseinek elsajátításán felül.

Tanár:
Szabadi Edit balettművész
A színpadi előadások rendezője: Kutni Róbert balettművész

Néptánc

A 12 éves múltra visszatekintő Rézpatkó néptánc együttes vezetője és tagjai alakították a tanszak arculatát., Előadásaikkal, versenyeken való részvételükkel szép sikereket értek el nem csak Nagykovácsiban, de határokon innen és túl.
A csoportok óvodás kortól az ifjúsági - felnőtt kategóriáig egymásra épülve sajátítják el a különböző tájegységek stílusát. A tánctanulás szerves részét képezi a népdalok, népi hagyományok megismerése, az aktív éneklés.

Tanárok:
Huszárné Czene Zsuzsanna, Vekerdy Mónika
asszisztens: Csiha Balázs

​​

Képző- és Iparművészeti ág

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés nem csak a kézügyességet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatával. Célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse, tovább éltesse, és segítsen a hagyomány-tisztelet megteremtésében. Míg a szakkörök az egyes iparművészeti tevékenységek alapos gyakorlására szolgálnak (pl: agyagozás, szövés) addig a művészeti iskola átfogó képet nyújt a festészet, rajzolás és mintázás gyakorlati és elméleti ismeret anyagáról, és emellett még az iparművészet egyes szakágaival is foglalkozik.
Növendékeink rendszeresen bemutatkoznak helyi és összművészeti rendezvényeken, kiállításokon.
Képzésünk alkalmas a középszintű és felsőfokú szakirányok felvételi előkészítésére is.

Tanárok:

 • Balázsovits Zsuzsanna restaurátor
 • Kovács Eszter textilművész
 • ​​

  Színművészeti ág

  A színjáték foglalkozásokat oktató tanárok színházi tapasztalataik alapján segítik növendékeiket az önmegismerés, és a céltudatos felelősségvállalás elérésében. A lazítás-, beszéd-, légzés-, és mozgás gyakorlatok mellett kisebb színpadi jeleneteket, versekből, és prózai írásokból összeállított csoportos etűdöket tanulnak, valamint színpadi művek keresztmetszeteit adják elő. Az éneklés, a ritmusérzék fejlesztése az órák hangsúlyos része. A konkrét előadások létrehozása hatalmas feladat elé állítja a gyerekeket, de a siker mindenki számára önbizalmat ad, és óriási erőtartalékokat szabadít fel.

  Tanárok:

 • Gábos Katalin,színművész
 • Gados Béla, színművész