A művészetoktatás finanszírozása

Iskolánk alapítvány által fenntartott alapfokú művészeti iskola.Költségvetését az alapítvány a hatályos jogszabályok szerint elkülönülten kezeli és évenkénti rendszerességgel elszámol a Magyar Államkincstár felé.

Az oktatás finanszírozása három fő forrásból történik:

  • Állami normatíva  Az állam miden tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek számára egy művészetoktatási intézményben való tanulást támogat. Amennyiben a gyermek több művészetoktatási intézménybe is jár, úgy a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy melyik intézményben kívánja igénybe venni az állami támogatást.
  • Szülői befizetések 
    • Az iskola a jogszabályok alapján megállapított térítési díjat szed, amelynek befizetése a tanulói jogviszony létrejöttének, illetve az állami támogatás igénybevételének előfeltétele. A térítési díj befizetése alól csak a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a testi-  érzékszervi-, értelmi-fogyatékos, valamint autista tanulók mentesülhetnek. A térítési díjak összegéről itt tájékozódhatnak.
    • Az állami normatíva és a tényleges képzési költségek különbségét az alapítvány a szülőktől kéri alapítványi támogatás formájában. Ennek befizetéséhez részletfizetési kedvezményt lehet kérni, illetve szociális rászorultság alapján az összegből kedvezmény kérhető. Ennek megítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt.
  • Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a nagykovácsi bejelentett lakcímmel rendelkező tanulók képzési költségeihez hozzájárul.