Czene Zsuzsa

SZAK: néptánc

ÓRAREND: hétfő, szerda, péntek

A magyar  néphagyomány ,a néptánc, a népdalok számomra szerelem, életem egyik mozgató rugója . Nagyon sok gyerekkel sikerült megszerettetni a néptáncot,és sok fiatalnak munkám nyomán élete részévé vált a magyar hagyományos kultúra.

 

Jelenleg az általános iskola tantervi programjában is megtalálható a néptánc, ami még több gyermek számára teszi lehetővé, hogy ha csak alap szinten is, de megismerkedjenek a csodálatos magyar népi kultúrával.Amire legbüszkébb vagyok:- a felnőtt tánccsapat, ami igaz ma már csak néhány fővel működik, de működik. Van olyan táncos, aki a kezdetek óta táncol velem, sőt aki szintén elvégezte a Táncművészeti Főiskolát. Van, aki megnősült  vagy férjhez ment,de még mindig visszajár táncolni, vagy gyermekét taníthatom a táncházakban. Számomra az a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy az általam képviselt értékek beépülnek egy-egy gyermek személyiségébe. Különösen öröm látni, ha a felcseperedett gyerekek később, felnőttként is ragaszkodnak ezekhez az értékekhez, s ezt az értékrendet átörökítik gyermekeikre is.

Az Elte Tanárképző Főiskolai Karán szereztem történelem tanári diplomát 1993-ban. Tanulmányaim mellett Budapesten kezdtem el 19 évesen táncolni a Válaszút Táncegyüttesben. Mindössze néhány évig voltam az együttes tagja, mert rövidesen elköltöztünk Budapestről, azonban ez a néhány év meghatározónak bizonyult az életemben. Tanári pályafutásomat egy somogyi kis faluban, Nemesdéden kezdtem történelemtanárként és itt indítottam először néptánc szakkört is.

Majd 1994 decemberében Nagykovácsiba kerültünk férjemmel. Itt is történelem szakos tanárként helyezkedtem el, de közvetlenül a költözködés után rögtön elindítottam a néptánc szakkört is, amelynek akkoriban 15-20 tagja volt másodiktól ötödik osztályosokig.

Közben két gyermekem született, 1998-ban Katalin és 2004-ben Károly. De ennek ellenére a néptánc szakkör nem szünetelt, immár több mint húsz éve folyamatosan oktatom a nagykovácsi gyerekeket. A szakkör tagjainak száma évről évre gyarapodott, így 2003-tól már a művészeti iskola keretei között több évfolyamon kezdődött meg a néptáncoktatás. Az ehhez szükséges néptánc pedagógusi diplomát  a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2008-ban szereztem meg, s kollégámmal Kis Marton Zsolttal együtt azóta vezetem néptánc tanszakot. 2010 -ben családunk Tinnyére költözött, de nem szakadtam el Nagykovácsitól, továbbra is visszajárok tanítani.