Monszport Kriszta

Monszport Kriszta

 

 

SZAK:  szolfézs, zenetörténet, dráma

ÓRAREND: hétfő, szerda, csütörtök, péntek

A tanítás az egyik legszebb dolog az életben, és csodálatos lehetőség! Jól tanítani művészet, művészetet tanítani hitvallás. Célom ,hogy olyan gyermekeket neveljek, akik harmóniában vannak önmagukkal és környezetükkel, akik kreatívak, rá tudnak csodálkozni a világra és felismerik benne a szépséget.

Diplomáimat a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének-zene-karvezetés szakán, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Fősikola tánc és drámapedagógia szakán, a Corvinus Egyetem humánmenedzsment szakán, valamint az ELTE ének-zene tanári master képzésén szereztem, pedagógus szakvizsgámat pedig 2005-ben tettem le. A 2014-ben bevezetett pedagógus minősítési rendszer keretében 2015-ben pedagógus II. minősítést kaptam, 100%-os eredménnyel. A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolában 2005 óta tanítok szolfézs-zeneelméletet, zenetörténetet, s 2009-től az iskola igazgató helyettese is vagyok.

1988-1995-ig (megszűnéséig) évente részt vettem a Földes Imre zenetudós által vezetett Gödöllői Zenei Ismeretterjesztő táborban, ahol minden évben tartottam szakmai előadásokat. A zenei ismeretterjesztés azóta is szívügyem, rendszeresen tartok laikusok számára is befogadható előadásokat zenei témákról.

2013-ban az NKA támogatásával jelent meg hiánypótló ismeretterjesztő könyvem „Játssz zenét! – zeneelmélet 12-99 éves korig” címmel, amely érthető formában fogalmazza meg a zeneelméleti alapismereteket. Jelenleg a 2014-ben bevezetett kiscsoportos zongora oktatáshoz készült új zongoraiskolámon, illetve annak tesztelésén dolgozom.

A tanításban a gyakorlati elemekre helyezem a súlyt. Számos saját fejlesztésű eszközt igen, de tankönyvet nem használok. Pedagógiám alapja a játék és a lelkesedés. Az órákon törekszem komplex művészeti képzést nyújtani a gyerekeknek, amelynek szerves része :a zene, az irodalom, a tánc (mozgás), és a drámajáték.