SZAK: hegedű
ÓRAREND: hétfő, szerda, péntek
Célom, hogy tanítványaim kezeim közül kikerülvén ne csupán tudatában legyenek a zene lélekre és értelemre ható mivoltának, hanem mint művészi gyógyítók felelősséget is vállaljanak életük és környezetük ilyen módon történő megnemesítésében.

Érdeklődésem a zene iránt már korán megmutatkozott, így hegedűtanulmányaimat még Forrai Katalin zeneóvodai foglalkozásainak látogatásával párhuzamosan elkezdtem. Balsay Krisztina növendékeként vettek fel a szakközépiskolába, majd Tüske Zoltán felkészítésével diplomáztam Győrött. Szakmai munkámra inspirálóan hatott részvételem Szilvay Géza továbbképzésén és Szászné Réger Judit tanításának megfigyelése. Pedagógiámnak lényeges eleme a kreativitás, ezért szívesen veszek ötleteket kollégáimtól is, amelyeket azután igyekszem saját hangszeremre átültetni. A gyermekek képzelőtehetségére is építem repetitív és utánzásos játékaimat, amelyekkel már kezdő növendékeknél is nagy súlyt tudok helyezni a magas színvonalú hangszerjátékhoz nélkülözhetetlen önreflexív és dinamikus mozdulatsorok pontos elsajátíttatására, a helyes zenei interpretáció „magátólérthetődőségének” kialakítására. Célom, hogy tanítványaim kezeim közül kikerülvén ne csupán tudatában legyenek a zene lélekre és értelemre ható mivoltának, hanem mint művészi gyógyítók felelősséget is vállaljanak életük és környezetük ilyen módon történő megnemesítésében.