Nagykovácsi Zenei Alapítvány
Nagykovácsi gyönyörű környezete és a főváros közelsége miatt a 80-as évek végétől erőteljes bevándorlás indult meg a községbe. A folyamatosan gyarapodó népesség igénye természetesen kulturális téren is jelentkezett. Egyre több szülő kereste meg az itt lakó művészeket, vállalják el gyermekeik zenei oktatását. Ezért vetődött fel a gondolat: miért ne lehetne szervezett formában megoldani a zeneoktatást?
Így kezdte meg működését 1995-ben Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola, melynek fenntartója a helyi művészek által alapított közhasznú szervezet, a Nagykovácsi Zenei Alapítvány. A lelkes alapítók legfontosabb célja az volt, hogy a faluban élő fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak az intézményes keretek között történő zenetanulásra, ugyanakkor az iskola és az alapítvány kezdetektől fogva feladatának tekintette a helyi közösségek kulturális életének fellendítését, hangversenyek, kiállítások, zenei táborok szervezését, alkotó közösségek, együttesek létrehozását. Mindehhez lehetőséget biztosított az a tény is, hogy a tanárok nagy része előadóművészként, illetve kiállító művészként is tevékenykedik. Azt, hogy a feladatoknak valóban sikerült megfelelni, bizonyítja az Önkormányzat által 1999-ben adományozott Nagykovácsiért kitüntetés, valamint 2005 óta a község által nyújtott fenntartási támogatás is.