A NAMI színjáték tanszaka 2003-ban indult el először Bencze Ilona színművész vezetésével. A kis műhely vezetését később Gábos Katalin színművész vette át és irányította egészen 2010-ig. Ahogy ez gyakran előfordul, az ő távozásával sajnos a csoport is megszűnt és éveken át hiába próbálkoztunk a tanszak felélesztésével. Végre a 2016/17-os tanévben Monszport Kriszta vezetésével és 11 lelkes színjátszóval újra indult a színjátszó csoport és reményeink szerint rövidesen a régi fényében tündökölhet! A színjáték az ember egyik legősibb, de mindenképpen a legösszetettebb önkifejező eszköze. Semmi különös tehetség vagy eszköz nem kell hozzá, hiszen már az óvodás gyerekek is játszanak szerepjátékokat – gondoljunk a papás-mamás játékokra vagy a babázásra, de fantázia-játék a kisautó tologatása is! Ugyanakkor mivel a drámajáték lényege a körülöttünk található világ leképezése, újrafogalmazása, értelmezése, így ahogy egyre több dolgot ismerünk meg a világból, úgy válik a drámajáték is egyre komplexebbé. Ma már sajnos a gyerekeknek nagyon kevés idejük és lehetőségük van szerepjátékok játszására, pedig ezek a szocializáció legfontosabb eszközei. Ugyanakkor a színjáték órák alapját képező drámajátékok gazdagítják az ön-és emberismeretet, az önálló, kreatív, rugalmas gondolkodást, javítják a koncentrációs képességet is, és nem utolsó sorban segítik a szép és kifejező beszéd és mozgás kialakulását is.

A képzés struktúrája:

A művészeti iskola keretei között a színjáték tanulás ideje 12 év. Ennek a hosszú időszaknak az első két évében a gyerekek az úgynevezett előképző osztályokba járnak. Az előképző – amely 1 vagy 2 évig tart – nem kötelező, de remek lehetőség arra, hogy a kisebbek heti  egyszer másfél órában megismerkedjenek a drámajáték alapjaival és megtanuljanak együttműködni csoporttársaikkal. Ezt követően a művészeti iskolai első osztálytól kezdve már heti 4 órában, mélyebben ismerkednek meg a színjáték alapjaival. A dráma és színjáték főtárgy mellett innentől kezdve már kötelező tárgyként beszéd és vers, mozgás és tánc,  zene és ének, valamint színházismeret órájuk is van a növendékeknek. Az alapfok végén, a hatodik osztály elvégzését követően a tanulók úgynevezett alapvizsgát tesznek, melynek sikeres letétele a továbbtanulás feltétele.  A vizsga tantárgyai: dráma és színjáték, és választhatóan: beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, vagy színházismeret. A két vizsga összesített eredménye adja az alapvizsga osztályzatot. A növendékek a 10. év végén záróvizsgát is tehetnek, de ez nem kötelező. A képzés struktúráját az alábbi táblázat foglalja össze

A képzés struktúrája
A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
Előképző

(2 év)

heti 2 óra – dráma- és színjáték óra egy alkalommal megtartva (90 perc) ·         év végén
Alapfok

(6 év)

 

heti 4 óra: 3 dráma- és színjáték és 1 kötelezően választható óra az alábbiak közül: beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret ( a kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg)

·         év végén

·         alapvizsga ( a továbbtanuláshoz kötelező):  a 6. év végén gyakorlati vizsga

Továbbképző

(4 év)

heti 4 óra 3 dráma- és színjáték és 1 kötelezően választható óra az alábbiak közül: beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret ( a kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg) ·         év végén