Zeneművészet Intézményünk 1995-ben zeneiskolaként kezdte meg működését, s a többi művészeti ág oktatásával az évek során fokozottan bővült művészeti iskolává. Ennek megfelelően a zeneművészeti ág mindig is központi szerepet játszott iskolánk életében. Tanáraink döntő többsége gyakorló zenészként, művészként is tevékenykedik, illetve tevékenykedett. Ennek folytán növendékeink nemcsak a szűkebb értelemben vett tananyagot, a hangszerjéták fortélyait sajátítják el, hanem mindennek gyakorlati alkalmazásával is megismerkedhetnek. Iskolánk mindennapjait a gyakori koncertek, hangverseny látogatások utazások és egyéb rendezvényeken való közreműködések jellemzik. Emellett a kiváló tanári gárdának és az újdonságokra nyitott vezetésnek köszönhetően számos saját kidolgozású tantervvel is büszkélkedhetünk. A zenei képzésben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a növendékek örömmel vegyék kezükbe a hangszert és ne kényszer legyen számukra a zenetanulás. Ennek érdekében törekszünk az élményszerű tudásátadásra, a játékosságra, és szorosan együttműködünk a szülőkkel, hogy az elmaradhatatlan otthoni gyakorlás a lehető leghatékonyabb legyen. A kötelező szolfézs oktatást az elmúlt években sikerült egészen új alapokra helyezni, így a sok iskolában rettegett, sőt utált tárgy nálunk hasznos, de ugyanakkor élvezetes kiegészítője a hangszeres képzésnek,s ma már szerves egységet is alkot azzal.

A képzés struktúrája

Aki hangszertanulásra adja a fejét hosszú útra indul, s hacsak nem született Mozartnak, sok-sok gyakorlás, hónapokig, évekig való felkészülés előz meg minden egyes koncertet és egyéni sikert. Sok idő telik el attól a pillanattól fogva, amikor a gyermek először megszólaltja a hangszerét, addig a percig, amikor már önállóan, saját és környezete örömére képes megtanulni és előadni egy-egy darabot. Zeneiskolai keretek között a zenetanulásra szánt idő 12 év. Ennek a hosszú időszaknak az első két évében a gyerekek az úgynevezett hangszeres előképzőbe járnak, melynek célja, hogy a különböző életkorú és különböző zenei képességekkel rendelkező tanulókat egy szintre hozza. Éppen ezért a zenei előképző nem kötelező,s az eltérő adottságok függvénye, hogy ténylegesen mennyi időt tölt a gyermek az előképző anyagával. Az előképző éve(k) alatt a képzés formája még választható. Lehet “”Játssz zenét!”” csoportban tanulni, van lehetőség kiscsoportos hangszeres képzést választani, vagy mindjárt egyéni hangszertanulás is választható. Az első évben többnyire minden egyéni hangszerre jelentkező gyermeket az előképző első évfolyamába veszünk fel, s hangszeres és szolfézs tárgyból elért eredményeinek függvényében döntünk arról, hogy egy vagy két év előkészítő után kezdheti-e meg hangszeres első osztályát. ( Többnyire tehát a gyerekek az általános iskolában már 3. osztályosok, amikor elkezdik a hangszeres első osztályt.)Az előkészítő két éve után az alapfok következik, mely 6 évfolyamból áll. A 6. év végén úgynevezett alapvizsgát kell tenniük a növendékeknek, mely egy törvény által előírt, komoly felkészülést igénylő vizsga, s sikeres letétele a továbbtanulás feltétele. A vizsga két részből áll: egyrészt hangszeres (gyakorlati) vizsgából, másrészt választhatóan szolfézs vagy zenetörténet (elméleti) vizsgából. Mivel a szolfézs az alapfokú tanulmányok alatt csak az első négy évben kötelező tárgy, ezért diákjaink a 4. év végén többnyire előrehozott alapvizsgát tesznek szolfézsból, így mikor elérik a hangszeres 6. osztályt, már csak hangszerből kell alapvizsgázniuk. A két vizsga összesített eredménye adja az alapvizsga jegyet. A sikeres alapvizsgát követően a növendékek a továbbképző évfolyamokon még 4 évig folytathatják tanulmányaikat. A 10. év végén lehetőségük van záróvizsga letételére, de ennek megléte nem követelmény még akkor sem, ha zeneművészeti egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat.A zenetanulással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre itt találhat választ:

Zenetanulás: Mikor? Mit? Hogyan?

A képzés struktúráját az alábbi táblázat foglalja össze:

A tanulmányi idő szakaszai  Óraszámok (heti)  Vizsga
Előképző

(2 év)

Választhatóan:Választhatóan:• 2 csoportos “Játssz zenét!” szolfézs előkéző vagy• 2 Kiscsoportos hangszer előképző vagy• 2 Egyéni hangszer és 2 kötelező csoportos szolfézs előképző hangszer: félévente

szolfézs: év végén

Alapfok

(6 év)

1-4. évfolyamig: 2 egyéni hangszer és 2 kötelező csoportos szolfézs
5-6. évfolyamon: 2 egyéni hangszer és 2 választható kötelező tárgy ( zenetörténet, énekkar, kamarazene)
  • hangszer: félévente
  • szolfézs: év végén

alapvizsga ( a továbbtanuláshoz kötelező):  gyakorlati: 6. év végén hangszer és elméleti: 4. év végén szolfézs (előrehozott alapvizsga), vagy 6. év végén zenetörténet

Továbbképző

(4 év)

2 egyéni hangszer és 2 választható kötelező tárgy ( zenetörténet, énekkar, kamarazene)
  • hangszer: félévente
  • szolfézs: év végén

záróvizsga (nem kötelező) gyakorlati és elméleti vizsga a 10. év végén

 

A képzés struktúrája