A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!
Most szól
Hangolódj ránk
Wambach Krisztina
Tóth Andrea
Gáspár Kornélia
Csernus Katalin
Oláh Renáta
Lorenz Dávid
Balla Krisztina
Kriesch Katalin
Pálné Szabó Ildikó
Lorenzné Farkas Zsuzsánna
Kis Marton Zsolt
Dudinszky Nóra
Varga Béla
Bakonyiné Grasparics Mária
Zádor Mariann
Huszárné Czene Zsuzsanna
Megyesiné Mohai Mária
Stadler Vilmos
Horváth Marcell
Virág Jácint
Pusztai Ferenc
Sebestyén Patrik
Gémes Andrea
Wambach Krisztina

Wambach Krisztina

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- zongora tanár

Családi örökségként hoztam magammal a vonós hangszerek lelkünkig hatoló, csodálatos énekét. A gyönyörű, telt tónust és a végtelennek tűnő dallamíveket keresem a zongoradarabokban is. Igyekszem növendékeimet már a tanulás kezdetétől nyitottá, fogékonnyá tenni az igényesen megformált zenei hang szépségére.
Óráimon törekszem a változatos motivációs eszközök használatára. Ennek érdekében tudástáramat folyamatosan bővítem.
2018-ban egy improvizációs akkreditált továbbképzésen vettem részt. Az itt szerzett tapasztalatokat próbálom beépíteni az egyéni, ill. a kamaraórák menetébe, s hiszek benne, hogy egy még előttünk álló hosszú folyamat eredményeként, növendékeim átélhetik a zenei "teremtés" örömét is.
Fontos számomra tanszakom igazi közösséggé érlelése, ahol kicsik és nagyok egymást elfogadva, támogatva élhetik meg a közös zenélés élményét. Az elmúlt években számtalan, több művészeti ággal összekapcsolt produkciót hoztunk létre, melyek során bábok, díszletek, koreográfiák, előadott jelenetek készültek a 4-,6-,8-, esetenként akár 12 kezes átirataimhoz. Előadtuk így többek között Prokofjev: Péter és a farkas, Csajkovszkij: Diótörő, Grieg: Peer Gynt, Kacsóh P.: János vitéz, Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Saint-Saens: Állatok farsangja c. művét.
A zongoratanításon keresztül igazi hivatásomnak érzem, hogy növendékeim személyiségfejlődésében segíthessek. Szeretném, ha egészséges önbecsüléssel, öntudattal rendelkező, nyitott, felszabadult, empatikus, együttműködésre képes, céljaikat megfogalmazni tudó és az ahhoz vezető utat végigjárni képes, önmotivált, az alkotás örömét ismerő és mindezek által harmónikus felnőttekké válnának.
Tudom és hiszem, hogy önmagam folyamatos fejlődésével szolgálhatom leginkább az itt leírtakat :))))

Tóth Andrea

Tóth Andrea

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- cimbalom tanár

Miért éppen a zene? Miért tanítjuk a zenét?

„…Mert a zenén keresztül még inkább ember leszel,
felismered az igazi szépséget.
Lesz mindig valami, amibe kapaszkodni tudsz,
több lesz benned a szeretet, az együttérzés,
a finomság,a kedvesség és a jó.” /ismeretlen szerző/

Egy alkalommal megkérdeztem csillogó szemű tanítványaimat: miért szeretnek cimbalmozni? A zeneórák örömét, a hangszer különlegességét említették.

Azért szeretek cimbalmozni:
- mert különleges hangszer
- mert kevesen tudnak ezen a hangszeren játszani
- mert csodaszép hangja van
- mert egy jó barátommal játszhatok együtt, aki miattam kezdett cimbalmozni
- mert amikor megtudják, hogy ezen a hangszeren játszom, kellemes beszélgetés alakul

Hiszem, hogy a zenetanulással, a zene személyiségformáló erejével kiegyensúlyozott, harmonikus felnőttekké válnak tanítványaim.

Gáspár Kornélia

Gáspár Kornélia - igazgató

SZAK: Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - fuvola tanár, Nagykovácsi Zenei Alapítvány alapító tagja

A családomon kívül két örömforrás van az életemben: a zenekari munka és a tanítás. E három dolog szorosan összefügg egymással, szinte összefonódik. A ZENE az, ami körülöleli az életünket.
Úgy alakult a sorsom, hogy 18 éves korom óta a mai napig is tanítok az aktív zenélés mellett. Muzsikálni, katarzis élményt nyújtani gyermekként is lehet, még rivaldafény sem szükséges hozzá. A művészeti iskolánk vezetése csak hab a tortán. Összefogom, koordinálom a csapatot, sok, színes egyéniséggel dolgozom együtt. Számomra öröm kitalálni, létrehozni valami újat, egyedit, és még nagyobb élmény mindezt közösen megvalósítani. A tanári tevékenységet nem csak hivatásnak, hanem missziónak is tekintem. Nekünk a jövő komoly zenét értő és kedvelő közönségét kell kinevelnünk, szellemi kultúránk értékét és hagyatékát kell őriznünk, tovább adnunk.

Csernus Katalin

Csernus Katalin

Zeneművészeti ág – klasszikus zene tanszak – gitártanár

Az élményalapú zenetanításban hiszek, ugyanakkor meggyőződésem, hogy a tanulásba befektetett energia egyenesen arányos a zenélés okozta örömmel. A gyerekekkel kialakított őszinte, személyes kapcsolatot a kölcsönös tisztelet mellett az egyéni oktatás alapfeltételének tartom. Célom, hogy a gyerekkori zenetanulás egy életreszóló zenei kötődés alapja legyen.

Oláh Renáta

Oláh Renáta

Gazdasági vezető

"Az egyik házban az a jó, hogy egészen magas és új, a másikban meg az, hogy olyan kicsi és régi."
Janikovszky Éva

A NAMI-ban valamilyen természetes "flow" által maguktól is úgy rendeződnek a dolgok, hogy mindenki azt csinálja, amiben erős, ami számára leginkább testhez álló. Mindannyian más szemszögből látjuk a dolgokat, ez adja az iskola sokszínűségét és kreativitását. 15 év reklámszakmában és multinacionális közegben töltött év után hiszem, hogy gazdasági vezetőként nem csupán az a feladatom, hogy az intézmény törvényes és gazdaságos működését biztosítsam, hanem az is, hogy egy másféle szemléletmódot hozzak az iskolába.

Lorenz Dávid

Lorenz Dávid

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - gitár tanár, Nagykovácsi Zenei Alapítvány alapító tagja

Meggyőződésem, hogy nem azzal teszünk jót tanítványainknak, ha beléjük „töltjük” az ismereteket. Az utat nekik kell végigjárni. A mi feladatunk „csak”a helyes irány megmutatása.
De ahhoz, hogy valóban a helyes irányt mutassuk, ismernünk kell az összes utat, nem csak a széles, jól járható kövezett utakat, hanem az eldugott ösvényeket, a kaptatókat, és a zsákutcákat is. És tudnunk kell, hogy minden ember más, mindenkinek más út a célravezető. Van, aki a lassabb szerpentinen jut fel a csúcsra, és van, aki bírja toronyiránt. És ahogyan minden ember más, úgy minden nap is más. Van úgy, hogy az atlétával poroszkálunk, mert ma fáradt, míg azzal, aki amúgy a lassabb tempót szokta bírni, száguldunk felfelé. Végül a legfontosabb. Sohase félj beismerni a tévedésed! Nem leszel tőle hiteltelen. Ne ragaszkodj makacsul az általad tervezett úthoz, ez a legrosszabb, amit tehetsz! A tanítás folyamatos újratervezésekből áll. Ehhez kell egy kicsit gyermeknek maradni, mert jól tanítani csak fiatal, nyitott lélekkel lehet.

Balla Krisztina

Balla Krisztina

Szín – és bábművészeti ág – színjáték tanszak - színjátéktanár

Kérdezlek, mert érdekelsz.
Az őszinte KÍVÁNCSISÁG, véleményem szerint, a szeretet egyik legegyértelműbben megnyilvánuló formája.


15 éves koromban kezdtem el színjátszóra járni és ezzel párhuzamosan ifjúsági segítő lettem a MáSzínház értelmi fogyatékossággal élőkkel működő drámacsoportjában. Itt láttam fiatalokat kilépni a komfortzónájukból és olyan fejlődést elérni az önkifejezés, a kreatív gondolkozás, a kommunikáció és az önismeret útján, amire mindenki alkalmatlannak tartotta őket korábban. Eközben játszóként megéltem egy előadás létrehozásának kőkemény munkáját, megtanultam csapatban dolgozni, megértettem, mi az a színpadi alázat. Ez a két tapasztalás együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a drámapedagógiában hivatásra találjak. Hiszek a jó kérdésekben, amikre nincs bennem elvárt válasz, helyette végtelen kíváncsiság az emberek iránt. Hiszek a kölcsönös tiszteleten alapuló partneri viszonyban. Hiszek abban, hogy a sokszínűség, a különbözőség óriási ereje tud lenni egy közösségnek. Hiszek abban, hogy mindenkinek van erőssége és az én feladatom az, hogy ezt meglássam és segítsek megtanulni élni vele. És bár az előadások végén felcsendülő taps eufórikus élmény egy hosszú, sok időt és energiát igénylő próbafolyamat végén, a siker mégsem ez. A siker az, hogy a színpadra állt valaki, aki félt mások előtt megnyilvánulni. Siker az, amikor valaki koncentrációs nehézségekkel küzdött és végigjátszik egy másfél órás előadást. Siker az, amikor valaki, akinek nem voltak szociális kapcsolatai, az előadás után a többiekkel együtt ünnepel, táncol. Megtisztelő ezeket a folyamatokat kísérni.

Kriesch Katalin

Kriesch Katalin

Zeneművészeti ág- klasszikus zene tanszak - szolfézs tanár

"Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza." Kodály Zoltán

Zenetagozatos általános iskolában kezdtem tanulmányaimat, ahol hangszernek a hegedűt választottam. Ettől fogva nyolc éven keresztül a zenélés a mindennapjaim részévé vált. Az akkor szövődött barátságokat,- a közös élmények, az együtt zenélés szép emlékei - a mai napig éltetik.
A gimnázium évei alatt, amikor úgy tűnt nem a zenei pályát választom, hobbi szinten hegedültem az ELTE Egyetemi Koncertzenekarában. Zenekari élményeim döbbentettek rá, hogy a zene világában érzem magam a legotthonosabban, és egész életemben ezzel szeretnék foglalkozni.
Mára a tanítás vált szakmai életem középpontjává. Legfőbb célom, hogy a zenét, zenélést élményszerűvé, természetes létformává tegyem a gyerekek számára. Igyekszem minden oldalról megismertetni őket a zene csodálatos világával. Sokat, nagyon sokat énekelünk, játszunk. A 21. századi követelményeknek megfelelően felszerelt szolfézs teremben, a pianínó és egyéb kis hangszerek mellett, lehetőségem van számítógép és projektor használatára is. Ez lehetővé teszi a minőségi zenehallgatást, és a koncertek megtekintését is. A hangszerjátékhoz elengedhetetlenül szükséges zeneelméleti tudást igyekszem elsajátíttatni növendékeimmel, de soha nem tévesztem szem elől, hogy az örömteli muzsikálás a cél.

Pálné Szabó Ildikó

Pálné Szabó Ildikó

Iskolatitkár

Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy nap, mint nap látom miként tárul fel a gyerekek előtt egy kapu, amely egy különleges országba vezet, ahová kevesen juthatnak el, s főleg válnak polgáraivá.
Elképesztő látni, milyen apró kövekből és végtelen türelmes munkával építik fel, óráról órára házaikat ebben az országban. Elképesztő mennyi szorgalom és tudás kell egy zenemű megszólalásához. Elképesztő, mennyi koncentráció és alaposság kell ahhoz, hogy egy alkotás megszülessen. Elképesztő, hogy mennyi elszántság és erő kell ahhoz, hogy egy mozdulat kecses vagy sodró lendületű legyen. Elképesztő, hogy a színész önmagát mily gondosan kell megismerje, megzabolázza, hogy fontos gondolatok hírvivője lehessen. Az a gyermek, aki a Művészetek országában felépíti a házát, örökös állampolgára marad, s ez az ország kimeríthetetlen energiák forrásaként többé teszi őt ebben a világban.
Csodálom kollégáimat, mert a gyerekekéhez hasonló szorgalommal kísérgetik ki-be őket Művészet ország kapuján, és segítenek nekik a legszebb köveket megtalálni, akár a legapróbbat is.
Nekem örömet okoz, hogy segíthetem a munkájukat, a háttér biztosításával, az iskola titkárságán, avagy az országhatáron innen intézem a vízumokat.

Lorenzné Farkas Zsuzsánna

Lorenzné Farkas Zsuzsánna

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- gordonka tanár

„Csak azért jár elismerés, amit a tehetségéből az ember maga hoz elő. Mondogatom is az ifjú muzsikusoknak: Arra ne legyetek hiúk, ha tehetségesek vagytok. Ezt ugyan nem magatoknak köszönhetitek, nem ti alkottátok magatokat. Csak az számít, mire jutottatok a tehetséggel. Dolgozzatok, állandóan csak dolgozzatok és tápláljátok a talentumot.” Pablo Casals

Tanításom során igyekszem megértő, kedves és humoros is lenni, mert ezek nélkül nehéz az ifjúságot „megfogni”. Az empatikus képességem amúgy is igen fejlett, ami szerintem elengedhetetlen feltétele a zenével való foglalkozásnak, illetve a zenei nevelésnek. Nagy örömömre szolgál, hogy a növendékekkel, és szüleikkel igen jó kapcsolatot tudtam kialakítani, minek bizonysága a sok esküvői meghívó, értesítések az Ő gyermekeik születéséről, sőt volt már olyan tanítványom, akinek a szüleit is tanítottam, aztán a gyermekét is. A mi munkánk „nem csak” a hangszerjáték megismertetése, megtanítása, hanem az emberi személyiség formálása a zenén keresztül. EZ HIVATÁS!

Kis Marton Zsolt

Kis Marton Zsolt

Táncművészeti ág - néptánc tanszak - pedagógiai asszisztens

Amennyiben hihetünk Bartók és Kodály zenei anyanyelvvel kapcsolatos gondolatainak, miszerint ismerünk egy olyan zenei nyelvet, melyet az anyanyelv módjára vagyunk képesek gyakorolni, úgy hiszem, hogy létezik egy olyan sajátosan magyar mozgásforma, és pedig a néptánc, amely legalább annyira sajátosan “anyanyelvi”, mint a népdal.
A zene és a tánc, mint magával az emberiséggel egyidős tevékenység, mindig is a katarzist kereste. A lélek teljes megtisztulását és feloldódását a lét harmonikus rendjében. Nincs ez másképp a magyar néptánc esetében sem. Művészet, forma és tartalom harmonikus teljessége, kollektív katarzis lehetőségét hordozó műalkotás. És amennyiben mindenkor a katarzist keresi (az összes művészeti formával egyetemben) sohasem a múltnak nosztalgikus, vágyódó gondozása, hanem a test és lélek formai önkifejeződése. Mindezek okán a néptánctanár feladatának nem elsősorban a népszerűsítést, ismeretterjesztést tartom, hanem egy segítő kéz nyújtását az önkifejeződéséhez.

Dudinszky Nóra

Dudinszky Nóra

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - fuvola tanár

„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” C. Debussy

A pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fuvola szakán szereztem meg tanári és kamaraművészi diplomámat. 1994-ben a Brassói Nemzetközi fuvolaversenyen I. díjat nyertem, míg 1997-ben a Bukaresti Jeunesses nemzetközi versenyen meghívást kaptam Párizsba posztgraduális képzésre Pierre-Yves Artaud fuvolaművésztől. 1997-től 2003-ig a Szigetvári Weiner Leó Zeneiskolában kezdtem tanítani fuvolát, majd fafúvós tanszakvezető is lettem.
2003. után egy egészen más időszámítás kezdődött számomra, hiszen megszületett első gyermekem és ezáltal sokkal közelebb kerültem a kisgyermekek zenei neveléséhez is. 2006-tól saját koncepció alapján kidolgozott foglalkozásokat tartok, egészen kicsi babáknak és ovisoknak egyaránt, több helyszínen. 2013-ban a zeneiskolai tanításhoz is visszatértem (párhuzamosan a kisgyermekek nevelését célzó munkám mellett) immáron Nagykovácsiban. A gyerekeket igyekszem megtanítani élvezettel muzsikálni, nagy hangsúlyt fektetek a kamarazenére, és igyekszem magam is aktívan rész venni a koncerteken, versenyeken. Így 2015-ben a Dombóvári Zeneiskolai Tanároknak rendezett II. országos versenyen, kamaratársaimmal, akik egyben kollégáim is arany minősítést és II. helyezést értünk el.

Varga Béla

Varga Béla

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - hegedű tanár

Pedagógiámnak lényeges eleme a kreativitás, ezért szívesen veszek ötleteket kollégáimtól is, amelyeket azután igyekszem saját hangszeremre átültetni. A gyermekek képzelőtehetségére is építem repetitív és utánzásos játékaimat, amelyekkel már kezdő növendékeknél is nagy súlyt tudok helyezni a magas színvonalú hangszerjátékhoz nélkülözhetetlen önreflexív és dinamikus mozdulatsorok pontos elsajátíttatására, a helyes zenei interpretáció „magátólértetődőségének” kialakítására. Célom, hogy tanítványaim kezeim közül kikerülvén ne csupán tudatában legyenek a zene lélekre és értelemre ható mivoltának, hanem mint művészi gyógyítók felelősséget is vállaljanak életük és környezetük ilyen módon történő megnemesítésében.

Bakonyiné Grasparics Mária

Bakonyiné Grasparics Mária

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- zongoratanár

Óvodás korom óta a zene világában élek.
44 éves szakmai munkám alatt számos növendékemet segítettem a zenei pálya felé.

Tanáraimtól kitartást, precizitást, fegyelmet és alázatot tanultam, amit igyekeztem tanítványaimnak tovább adni.
Hiszem, hogy mókuskából nem lehet pillangót varázsolni, de a legjobb mókuskát/pillangót mindenkiből ki lehet hozni.
Különös figyelemmel kísérem az egyéni tulajdonságokat, ennek alapján tárom fel azt a csodálatos világot a gyerekeknek, amit úgy hívnak: ZENE

Kiemelt szerepet kap nálam a zenei ízlés kialakítása, ami kihat az életünk más területeire is. Aki valaha zenével foglalkozott, az nem múlik el nyomtalanul, alakítja természetünket, fejleszti gondolatainkat.
Ahogy régi tanítványaim mondják: ha örömöm vagy bánatom van, leülök a hangszerem elé, mert egy csodás világba röpít el, ahová nem érnek fel a hétköznapi dolgaink.

Zádor Mariann

Zádor Mariann

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- zongora tanár

„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
/Kodály Zoltán/


A zenetanulás folyamata olyan tevékenység, ami által a lehető legtöbb érzékszerv fejlődik egy időben, ezzel bővítve az asszociációk, így a tapasztalás lehetőségeinek tárházát. A legnyilvánvalóbb és kézenfekvő lehetőség arra, hogy fizikai testünkön keresztül, teljes valójában érzékeljük környezetünket és a világot, melyre születtünk, kapoccsá alakítva minket szellemünk, lelkünk és környezetünk közt. A legszebb egység megvalósulása ez, egyfajta rendszerszerű szemlélet kialakításával elősegítve a felnőtt élethez szükséges kompetenciák fejlődését; kezdve az önállóságtól a rugalmasságon, kreativitáson keresztül, valamint a pillanatnyi, váratlan helyzetekben szükséges talpraesettségen, problémamegoldó készségeken át a hosszú távú tervezés, vagy a két folyamat akár egy időben történő alkalmazásának képességéig. A kétkezes hangszeren való játék az érzékszervek összehangolásával tökéletesíti a térérzékelést, mind a halláson mind látáson keresztül, a tapintáson, kétkezi munkán keresztül pedig a kézügyességet és a mozgásos idegrendszer működését. A zenetanulás tehát olyan testi és intellektuális folyamat, melyhez, ha szorgalom és sikerélmény is társul, akkor hatásai az élet minden egyéb területén is érvényesíthetőek.
Örömömre szolgál, ha ebben a folyamatban csak egy kicsit is részt vehetek, és igyekszem megtalálni azokat a csatornákat, melyeken keresztül ezekből az előnyökből megéreztethetek valamit a gyerekekkel. Célom, hogy a zenei nyelvet „aktívan beszélők” és a zeneértő, zeneszerető közönség jövő nemzedékének kinevelésében részt vállaljak, a művészet eszközeit az életben használható tudássá alakítsam a gyerekekben.

Huszárné Czene Zsuzsanna

Huszárné Czene Zsuzsanna

Táncművészeti ág - Néptánc tanszak - néptánc tanár

A magyar néphagyomány, a néptánc, a népdalok számomra szerelem, életem egyik mozgatórugója. Nagyon sok gyerekkel sikerült megszerettetni a néptáncot, és sok fiatalnak munkám nyomán élete részévé vált a magyar hagyományos kultúra. Amire legbüszkébb vagyok, az a felnőtt tánccsoport, ami igaz ma már csak néhány fővel működik, de működik. Van olyan táncos, aki a kezdetek óta táncol velem, sőt aki szintén elvégezte a Táncművészeti Főiskolát. Van, aki megnősült vagy férjhez ment, de még mindig visszajár táncolni, vagy gyermekét taníthatom a táncházakban. Számomra az a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy az általam képviselt értékek beépülnek egy-egy gyermek személyiségébe. Különösen öröm látni, ha a felcseperedett gyerekek később, felnőttként is ragaszkodnak ezekhez az értékekhez, s ezt az értékrendet átörökítik gyermekeikre is.
1994. decemberében indítottam el Nagykovácsiban a néptánc szakkört 20 kisdiákkal A szakkör tagjainak száma évről évre gyarapodott, így 2003-tól már a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola keretei között, több évfolyamon kezdődött meg a néptánc oktatása. Kollégámmal Kis Marton Zsolttal együtt azóta vezetem a néptánc tanszakot.

Megyesiné Mohai Mária

Megyesiné Mohai Mária

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- zongoratanár

Csodálatos hangszerem a zongora, amely családom tagjainak nemcsak megbecsült műtárgyat jelent, hanem gyönyörű órákat okoz, mikor kamarazenélésre összejövünk.

Ezt a hangszert pont a sokrétűsége miatt gondolom fantasztikusnak, hiszen minden más hangszert képes utánozni, helyettesíteni. Bár a hangmagasság adott, mégis árnyaltan tudja vele kifejezni érzelmeit a kezdő zongorázó is. Épp ezért a gyerekekkel való órai találkozásaink során rendkívül bensőséges, szinte családias kapcsolat alakul ki, ami a későbbiekben lehetővé teszi, hogy egyre érdekesebb, szebb, művészibb zongoradarabokkal ismertethessem meg őket.

Szeretném a gyerekeket zenei élményekkel elbűvölni, hogy örömmel jöjjenek a zongoraórákra és mindenkit egyéni alkatának megfelelő darabokkal fejleszthessem a zongorahangok színes világában.

Stadler Vilmos

Stadler Vilmos

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- furulya tanár

Horváth Marcell

Horváth Marcell

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - furulya-, klarinét-, szaxofon- és zongoratanár

Hiszem, hogy szeretetteljes odafigyeléssel a gyermekek nem követelményként fogadják a zeneórát, hanem egy lehetőségnek tekintik, amiben felszabadulhatnak a hétköznapi elvárások alól és örömüket lelik – hiszen nincs ennél fontosabb.

Virág Jácint

Virág Jácint

Képzőművészeti ág - grafika-és festészet tanszak - festészet és grafika tanár

Szeretek alkotni. Alkotni, jelen lenni, szemlélni, megélni, kifejezni, ez az egyik mozgatórugója az életemnek, a másik: mindezt megosztani, megajándékozni vele másokat.
Grafika, festészet, fotózás, faragás, kézművesség, zenélés, tánc, írás, vagy épp kertészkedés, különböző utak, melyeken keresztül a minket körülvevő és a bennünk lévő világgal ismerkedünk. És természetesen ennél sokkal többféle út áll előttünk nap mint nap, pillanatról-pillanatra. Ezek teljességének megtapasztalása hihetetlen örömmel tölt el, és ez az, amit szeretnék továbbadni, megtapasztaltatni azokkal, akik nyitottak erre, akik kíváncsiságból, önmaguk mélyebb megismerése miatt, tanulni akarásból, határaik szélesítéseként, gyógyulni vágyásból vagy akár kikapcsolódásból jönnek el a foglalkozásaimra. A rendelkezésünkre álló eszközök változhatnak és különböző minőségűek, mennyiségűek lehetnek, ám, hogy mit szánunk magunkból alkotásra, az már a mi választásunk. Mondhatjuk, hogy valami nem megy, nem tudjuk, nem vagyunk rá képesek, vagy inkább kezdjük el és kiderül mire is vagyunk képesek, mire is vagyunk hivatva valójában, mivé is formáljuk az anyagot, magunkat, s ez által a világot is, s mindeközben mivé formál minket a tapasztalás.

Pusztai Ferenc

Pusztai Ferenc (Öcsi)

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak - ütő tanár

Zenét hét évesen kezdtem tanulni, ez a mai napig tart...
Zenekari pályafutásomat 15 évesen amatőr szimfonikus zenekarban kezdtem. 18 éves korom óta (innen az Öcsi) hivatásos muzsikus vagyok.
A zenetanulásban nagyon fontosnak tartom a hangszertanulás mellett a zenei előképzést, szolfézs, zenetörténet oktatást. Hiszen alapok nélkül építkezni nem lehet.

Sebestyén Patrik

Sebestyén Patrik

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- trombita tanár

2018. nyarán szereztem meg trombitatanári diplomámat a győri Zeneművészeti Egyetemen. Győrben töltött éveim alatt tagja lettem a Soproni Szimfonikus Zenekarnak, a Győri Nemzeti Színház zenekarának, többször kisegítettem a Győri Filharmonikus Zenekarban és a Savaria Szimfonikus zenekarban.
A tanítás mellett komolyan veszem a zene előadóművészeti oldalát is. Úgy gondolom, hogy az a jó, ha a kettő kiegészíti egymást egy zenész életében.
Ha zenéről van szó, engem minden érdekel. Még a szolfézstanári munkát is kipróbáltam a 2017-18-as tanévben. A jazz zenével is foglalkozom, rendszeresen fellépek különböző formációkban ebben a műfajban is. 2019-ben elnyertem az év fiatal jazz zenésze díjat.
2018. október óta tanítok a Nagykovácsi AMI-ban.
Szeretem a munkámat, igyekszem minden porcikámmal ráhangolódni a gyerekekre, s ez által a tanítvány pillanatnyi formájához, hangulatához, fáradtságához képest a legtöbbet átadni, a lehető legjobb hangulatot teremteni. A zenetanári munkát rendkívül összetettnek tartom. Különleges, mert az órán csak ketten vagyunk, egy sokkal bensőségesebb kapcsolat alakul ki tanár és diák között.
Olyan feladatokat csinálunk, melyek fejlesztik személyiségüket, képességeiket a közismereti tantárgyakban is (matek, nyelvtanulás stb.).
Célom a zene megszerettetése is, hogy később ez a generáció is lelkes, zeneértő koncertlátogató legyen.

Gémes Andrea

Gémes Andrea

Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak- gitár tanár

A gitárjátékról...

A zenélés örömforrás, mely életünket gazdagabbá teszi.
A gitárjátékban megélem ezt nap mint nap és ezt az örömet szeretném megosztani növendékeimmel is.
Közös célunk, hogy megismerjük hangszerünket, a gitárt. A gitárjátékon keresztül a zenét, a zenén keresztül magunkat. Önmagunkon keresztül a világot és megtaláljuk benne helyünket.
Nem is olyan kis cél ez és nem is olyan rövidtávú.

A gitároktatás során azokhoz az élményekhez nyúlok vissza, amit a gyerekek magukkal hoznak.
A hangszertanulás egy izgalmas felfedező út. A közös muzsikálást megélve a gyerekek azon képességei javulnak, melyek segítségükre lesznek a gitárjátékban és életük más területein is.
Sok játékos feladattal, fantáziával, kísérletezéssel és humorral tesszük ezt.

A gitárjáték elsajátításában segítem a gyerekeket, úgymond fogom a kezüket, mutatom nekik az utat, mint egy lámpás. Majd mindinkább biztosabbá válnak és már maguk lesznek a fény.

Szeretem, ha mesélnek nekem a gyerekek arról, amit úgy igazán szeretnek a zenében.
Segítem őket abban is, hogy elérjék, amit igazán szeretnének.
Mert a zene által mindannyian többek vagyunk és leszünk.

Kiválóra minősített
FENNTARTÓ
Nagykovácsi Zenei Alapítvány
ADÓSZÁM
18668205-1-13


KIEMELT TÁMOGATÓINK
Csoóri Sándor Alap
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Kapcsolat

NAGYKOVÁCSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA


email
iroda@nami.hu

térkép
SZÉKHELY: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101.
TELEPHELY ÉS IRODA: 2094 NAGYKOVÁCSI, KOSSUTH UTCA 64.
POSTACÍM: NAGYKOVÁCSI PF. 78.

facebook
NAMI.FACEBOOK

telefon
06 26/356-520

IRODA NYITVA TARTÁSA:
HÉTFŐ: 10:00-14:00
KEDD: 10:00-14:00
SZERDA: 10:00-14:00
CSÜTÖRTÖK: 12:00-18:00
PÉNTEK: 10.00-14.00

NAGYKOVÁCSI ZENEI ALAPÍTVÁNY

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 64.
Telefonszám: 06 26/356 520
Email: nza@nami.hu
Postacím: Nagykovácsi Pf. 78.
Adószám:  18668205-1-13
Elnök: Gát Anna
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia