A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!

Térítési és fenntartói díjak

2024/2025. tanév

Tanszak Óraszámok/hét Térítési díj / félév (5-ös tanulmányi átlag esetén) Fenntartói díj / félév Összesen/félév Havi bontás
Zeneművészet - Egyéni hangszer
fuvola, furulya, klarinét, szaxofon, trombita, hegedű, cselló, gitár, zongora, cimbalom, ütő
(6-20 éves korosztály)
2 x 30 perc egyéni hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézs óra 26.000 Ft 43.000 Ft 69.000 Ft 13.800 Ft/hó
Zeneművészet - Egyéni ének
(6-20 éves korosztály)
2 x 30 perc egyéni ének és 2 x 45 perc csoportos szolfézs óra 26.000 Ft 43.000 Ft 69.000 Ft 13.800 Ft/hó
Zeneművészet - „Piccolo”
Előképző 1–2., kiscsoportos hangszeroktatás

furulya, hegedű, cimbalom szakon
Ebben az oktatási formában a gyerekek a hangszerjáték alapjainak elsajátításával egyidőben tanulják az elméletet, nincs külön szolfézs óra.
(ált. isk. 1-2. osztály)
2 x 45 perc kiscsoportos óra (3-4 fő) 26.000 Ft 30.000 Ft 56.000 Ft 11.200 Ft/hó
Zeneművészet - „Hangolódó”
Szolfézs előképző 1–2.

Ezt a komplex, játékos, fejlesztő foglalkozást főként azok számára ajánljuk, akik még nem tudták eldönteni, milyen hangszeren tanuljanak, de szeretnének zeneközelben lenni. A képzés során a gyerekek sajátos, egyéni módszer szerint ismerkednek a szolfézs alapjaival, meglátogatják a hangszeres órákat és megismerkednek a hangszerekkel.
(ált. isk. 1-2. osztály)
2 x 45 perc csoportos óra 20.000 Ft 14.000 Ft 34.000 Ft 6.800 Ft/hó
Kokas-foglalkozás
A foglalkozásokon Kokas Klára zenéből indított módszere a szabad mozgás, a klasszikus zene hallgatása, a dalos karakterjátékok és a vizuális kifejezés segítségével éri el, hogy a gyermek kapcsolatba kerüljön saját belső középpontjával, és a tiszta, minőségi zenével.
(7-14 éves korosztály)
1x45 perc 15.000 Ft/félév 10.000 Ft/félév 25.000 Ft/félév 5.000 Ft/hó
"Kapcsolódó" - Művészeti kalandozó, kiscsoportos komplex összművészeti foglalkozás
A foglalkozás során a gyerekek alkotnak, játszanak, a zene és a vizuális kultúra eszközein keresztül kalandoznak a művészetek világában, miközben észrevétlenül elsajátítják az általános iskolában is szükséges alapkészségeket. A foglalkozás két tanár vezetésével történik.
(ált. isk. 1-2. osztály)
1 x 90 perc csoportos óra 26.000 Ft 24.000 Ft 50.000 Ft 10.000 Ft/hó
Táncművészet - „Apropó”
Néptánc előképző 1–2.

Az előképző évek elsődleges feladata a ritmuskészség, együttműködés, szabálytartás fejlesztése, népszokások, hagyományok megismertetése. Mindezt játékos formában, sok népi játékkal, körtánccal, mesével, hangszerjátékkal színesítve.
(ált. isk. 1-2. osztály)
2 x 45 perc csoportos óra 20.000 Ft 14.000 Ft 34.000 Ft 6.800 Ft/hó
Táncművészet - Néptánc
(9–20 éves korosztály)
4 x 45 perc csoportos óra 26.000 Ft 24.000 Ft 50.000 Ft 10.000 Ft/hó
Képzőművészet - Grafika- és festészet
(9–20 éves korosztály)
4 x 45 perc csoportos óra 26.000 Ft 24.000 Ft 50.000 Ft 10.000 Ft/hó
Színművészet - Színjáték előképző
(6-10 éves korosztály)
2 x 45 perc csoportos óra 20.000 Ft 24.000 Ft 50.000 Ft 10.000 Ft/hó
Színművészet - Színjáték
(11-20 éves korosztály)
4 x 45 perc csoportos óra 26.000 Ft 24.000 Ft 50.000 Ft 10.000 Ft/hó
Nagykovácsi Zenei Alapítvány szakkörei
Aprók tánca - Ovis néptánc 1 x 30 perc csoportos óra 4000 Ft/hó vagy 14 000 Ft/5 hó
Népi hangszer (népi hegedű, népi nagybőgő, koboz) 1 x 60 perc egyéni óra 24 000 Ft/hó 1 x 60 perc egyéni óra 24 000 Ft/hó

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola minden tanévben kiválaszt egy tanszakot, amelyet a Nagykovácsi Zenei Alapítvány támogat. A 2024-2025-ös tanévben a fenntartói díj összegéből 50% kedvezményt adunk régi és új növendékeink számára, a trombita és a „Kapcsolódó” tanszakainkon.

Befizetéssel kapcsolatos információ:

A térítési díj befizetésének határideje:
• I. félév: szeptember 1.
• II. félév: február 1.

A fenntartói díj befizetésének határideje:
• I. félév november 1.
• II. félév április 1.

• A térítési díj összege a tanulmányi átlag alapján kerül kiszámításra. 4-es átlag esetén a táblázatban feltüntetett díj 1000 Ft-tal, 3-as átlag esetén pedig 2000 Ft-tal nő félévente.
• A térítési díjat minden növendéknek be kell fizetnie. A díjfizetés alól csak a rendszeres gyermekvédelmi gondozásban részesülő, illetve hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – jegyzői határozat alapján -, vagy testi-, érzékszervi-, értelmi-fogyatékos, autista tanulók - orvosi igazolás alapján - mentesülnek. Az erről szóló - jegyző által kiadott - igazolás másolatát kérjük, 2024. szeptember 20-ig juttassák el irodánkba!
• Részletfizetési kedvezmény iránti igényüket kérjük, jelezzék az iroda felé az iroda@nami.hu e-mail címen!
• A térítési díj és a fenntartói díj befizethető átutalással vagy készpénzzel személyesen a NAMI irodájában.

Számlaszámok

Térítési díj
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola
65700086-10125324 MHB Bank

Fenntartói díj
Nagykovácsi Zenei Alapítvány
65700086-10115686 MHB Bank

Átutaláskor a megjegyzésbe kérjük, írják be a gyermek nevét és a félévet (pl. Kis Pál 2024-25. 1. félév)!

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia