A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!

Táncművészeti ág - Néptánc tanszak

Kiváló tanáraink, Czene Zsuzsa és Kiss Márton Zsolt hosszú évek óta lelkesen dolgoznak azon, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel a magyar néptáncot, népi kultúrát és a hagyományokat. A néptánc tanszak legfontosabb célkitűzése, hogy nemzeti tudaton alapuló tartalmas időtöltést tudjon nyújtani a mai fiatalok számára. A képzési anyag a teljes Kárpát-medence táncos hagyományait öleli fel. A tanulók megismerkednek a dunai, tiszai és erdélyi táncdialektusokkal, illetve Moldva táncaival, továbbá megtanulják többek között az ugrós, kanásztánc, seprűtánc, legényes, forgós-forgatós páros táncok, a verbunk és a csárdás figuráit. A néptánc elemei mellett a növendékek népdalokat, táncszókat, táncrendeket és táncos szokásokat is elsajátíthatnak. A táncórák során számos készségre is szert tehetnek: tartás, kitartás, önfegyelem, együttműködés, viselkedéskultúra, magabiztosság, önkifejezés – hogy csak a legfontosabbakat említsük a nyilvánvaló ritmuskészség és tánckészség elsajátítása mellett.

A művészeti iskola néptánc tanszaka, a népszerű Rézpatkó néptánc csoport év végi gálaelőadásai minden évben teltház előtt zajlanak az Amerikai Nemzetközi Iskola színpadán. Ilyenkor közel 200 diák és tanár fordul meg a színpadon.

Pedagógusaink tevékenysége nem csak az iskola keretein belül jelentős. Az Öregiskolában rendszeresen megrendezésre kerülő táncházak, a Nagykovácsi Általános Iskolában alkalmanként tartott népi kézműves foglalkozások, nyári néptánctáborok és a község ünnepségein való fellépések szintén népszerűek a falu lakosságának körében. A tanárokból és növendékeink szüleiből verbuválódott Rozsdás Patkó Néptánc csoport is egyre ismertebb.

A képzés struktúrája

A művészeti iskola keretei között a néptáncképzés 12 évfolyamos.

„Apropó”- Előképző 1-2.
Az előképző évek elsődleges feladata a ritmuskészség, együttműködés, szabálytartás fejlesztése, népszokások, hagyományok megismertetése. Mindezt játékos formában, sok népi játékkal, körtánccal, mesével, hangszerjátékkal színesítve.

Alapfok
Az előképzőt követően kezdik meg a gyerekek alapfokú tanulmányaikat, amelynek keretében már heti 4 órában, mélyebben ismerkednek meg a magyar néptánccal és néphagyományokkal. Ettől kezdve heti egy órában, kötelező órák keretében elméleti képzés is járul a gyakorlathoz, folklórismeret illetve, tánctörténet tantárgyak formájában.

Továbbképző:
A sikeres alapvizsgát követően a növendékek a továbbképző évfolyamokon még négy évig folytathatják tanulmányaikat. A 10. év végén lehetőségük van záróvizsga letételére, de ennek megléte nem követelmény még akkor sem, ha táncművészeti egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Összefoglaló táblázat

A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
„Apropó” - Előképző 1-2.
(2 év)
néptánc főtárgy - 2x45 perc Tanév végi gálaelőadás
Alapfok
(6 év)
1-2. évfolyam:
néptánc főtárgy - 3x45 perc + kötelező
tánctörténet - 1x45 perc

3-6. évfolyam:
néptánc főtárgy - 3x45 perc + kötelező
tánctörténet - 1x45 perc
Tanév végi gálaelőadás

6. év végén a tanulók törvény által kötelezően előírt Alapvizsgát tesznek, mely a továbbtanulás feltétele.

A vizsga két részből áll:
• gyakorlati vizsga (néptánc)
• elméleti vizsga (folklórismeret)
Továbbképző
(4 év)
néptánc főtárgy - 3x45 perc + kötelező
tánctörténet - 1x45 perc
Tanév végi gálaelőadás

Záróvizsga: gyakorlati és elméleti vizsga a 10. év végén (nem kötelező)
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia