A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!

Képző - és iparművészeti ág - Grafika - és festészet tanszak

A képzőművészet a gyermekek számára nem csupán rajzolás - Jóval több ennél. Jelenti az elmélyült alkotás örömét, a személyiség kifejezését, a gondolatok, tapasztalatok, érzések, elképzelések vizuális leképezését. Finomítja a kézügyességet, fejleszti a kreativitást, kísérletező kedvet, lényeglátást. Napjainkban ezek a készségek az elektronikus eszközök használata miatt háttérbe szorulhatnak. Virág Jácint kiváló pedagógusunk eredeti, egyéni ötleteivel, különleges technikák alkalmazásával igyekszik visszahozni a gyermekek alkotókedvét.

Növendékeink évközben készült alkotásaiból minden tanévben kiállítást rendezünk az Amerikai Nemzetközi Iskola aulájában, valamint a Nagykovácsi Általános Iskolában.

A képzés struktúrája

Alapfok
Az első osztálytól kezdve heti négy órában foglalkoznak a növendékek képzőművészettel. A grafika- és festészet alapjai főtantárgy mellett műhelygyakorlatokon is részt vesznek. Az alapfok végén, a 6. osztály elvégzését követően a tanulók úgynevezett alapvizsgát tesznek, melynek sikeres letétele a továbbtanulás feltétele. A vizsga két részből áll. A főtárgy és a kötelezően választható tantárgy összesített vizsgajegye adja az alapvizsga-osztályzatot.

Továbbképző:
A sikeres alapvizsgát követően a növendékek a továbbképző évfolyamokon még négy évig folytathatják tanulmányaikat. A 10. év végén lehetőségük van záróvizsga letételére, de ez nem kötelező.

Összefoglaló táblázat

A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
Alapfok
(6 év)
1-3. osztályig:
grafika- és festészet alapjai és vizuális alkotógyakorlat - 4x45 perc

4-6. osztályig:
vizuális alkotógyakorlat főtárgy- 2x45 perc + kötelezően választható tantárgy (grafika- és festészet műhelygyakorlat) - 2x45 perc
Tanév során szerzett érdemjegyek alapján

Alapvizsga: a törvény által kötelezően előírt vizsga a 6. év végén, mely a továbbtanulás feltétele.

A vizsga két gyakorlati részből áll:
• otthon elkészített vizsgamunka
• alapvizsga helyszínén készített önálló vizsgamunka
Továbbképző
(4 év)
vizuális alkotógyakorlat főtárgy- 2x45 perc + kötelezően választható tantárgy (grafika- és festészet műhelygyakorlat) - 2x45 perc Tanév során szerzett érdemjegyek alapján

Záróvizsga:
A vizsga két gyakorlati és egy elméleti részből áll:
• otthon elkészített vizsgamunka
• alapvizsga helyszínén készített önálló vizsgamunka
• elméleti szóbeli vizsga
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia