A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!

Szín - és bábművészeti ág - Színjáték tanszak

"Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár Életében." - Shakespeare

A színjáték az ember egyik legősibb és legösszetettebb önkifejező eszköze. Már az óvodás gyerekek is játszanak szerepjátékokat, ehhez semmi különös tehetség vagy eszköz nem kell, csupán egyvalamire van szükség hozzá: fantáziára! A drámajáték lényege a körülöttünk található világ leképezése, újrafogalmazása, értelmezése, és önmagunk „szerepeinek” meghatározása a feltárt valóságban. A drámajáték segítségével tágul a körülöttünk lévő világ, s ahogy egyre több dolgot ismerünk meg belőle, úgy válik a drámajáték is egyre komplexebbé. A színjátékórák alapját képező drámajátékok gazdagítják az ön-és emberismeretet, segítik az önálló, kreatív, rugalmas gondolkodás kialakulását, javítják a koncentrációs képességet. A játékok alatt megtanulunk közösen dolgozni, tenni valamiért, megérthetjük, sőt átélhetjük a kölcsönös bizalomra épülő, elfogadó közösség erejét. Olyan tapasztalatokra tehetünk szert, amelyekre a mai rohanó világunkban óriási szüksége van mindenkinek, s azzal foglalkozhatunk, ami mindannyiunk számára a legbecsesebb kellene, hogy legyen: önmagunk gazdagításával.

A képzés struktúrája

A művészeti iskola keretei között a színjáték tanulás ideje 12 év.

Előképző 1-2.
Az első két évben a gyerekek előképző osztályokba járnak. Az előképző nem kötelező, s az eltérő adottságok függvénye, hogy ténylegesen mennyi időt tölt a gyermek az előképző anyagával. Ez a képzés remek lehetőség arra, hogy a kisebbek heti egyszer másfél órában megismerkedjenek a drámajáték alapjaival, és megtanuljanak együttműködni csoporttársaikkal.

Alapfok
A művészeti iskola első osztályától kezdve már heti 4 órában, mélyebben ismerkednek meg a gyerekek a színjáték alapjaival. A dráma és színjáték főtárgy mellett ettől kezdve már kötelező tárgyként tanulják az alábbi tantárgyak egyikét: beszéd és vers; mozgás és tánc; zene és ének; színházismeret. Az órák magvát adó drámajátékok mellett levegő- és beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok és énekes feladatok is egyre nagyobb arányban fordulnak elő az órákon. Első osztálytól fogva a képzés része az otthoni szövegtanulás is. A memoriterek hossza az évfolyamtól és az egyéni képességektől függően eltérő minden társulati tagnál. Az alapfok végén, a hatodik osztály elvégzését követően a tanulók alapvizsgát tesznek, melynek sikeres letétele a továbbtanulás feltétele. A vizsga két részből áll. A főtárgy és a kötelezően választható tantárgy összesített vizsgajegye adja az alapvizsga osztályzatot.

Továbbképző:
A sikeres alapvizsgát követően a növendékek a továbbképző évfolyamokon még négy évig folytathatják tanulmányaikat. A 10. év végén lehetőségük van záróvizsga letételére, de ez nem kötelező.

Összefoglaló táblázat

A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
Előképző
(2 év)
dráma- és színjáték főtárgy - 2x45 perc Tanév végi előadás
Alapfok
(6 év)
dráma- és színjáték főtárgy 3x45 perc + 1 kötelezően választható tantárgy (beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret) - 1x45 perc
A kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg.
Tanév végi előadás

6. év végén a tanulók törvény által kötelezően előírt Alapvizsgát tesznek, mely a továbbtanulás feltétele.

A vizsga két részből áll:
• gyakorlati vizsga (dráma- és színjáték)
• elméleti vizsga - (kötelezően választható tárgy)
Továbbképző
(4 év)
dráma- és színjáték főtárgy 3x45 perc + 1 kötelezően választható tantárgy (beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret) - 1x45 perc
A kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg.
Tanév végi előadás

Záróvizsga: gyakorlati és elméleti vizsga a 10. év végén (nem kötelező)
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia