A MŰVÉSZET KALAND, TARTS VELÜNK!

Zeneművészeti ág - Klasszikus zene tanszak

Kevés csodálatosabb dolog van a világon annál, mint amikor kézbe veszünk egy hangszert, és elkezdünk rajta játszani. Sokan úgy gondolják, hogy a hangszertanulás csak szűk létszámú kiválasztottak privilégiuma, de ez tévedés. Bárki el tudja sajátítani valamilyen szinten egy hangszer megszólaltatásának fortélyait. Nem mindenkiből lesz végül művész, de a zene és a hangszeren való játék életre szóló útravalót ad a gyermekek számára. Számos tudományos munka foglalkozik a hangszertanulás fejlesztő hatásaival, mindezeket nehéz lenne felsorolni, mégis álljon itt néhány példa:
  • a hangszerjáték megváltoztatja az idegrendszer felépítését, felgyorsítja az agy fejlődését;
  • javítja a memóriát, hiszen a folyamatos gyakorlás során az idegkapcsolódásokat is munkára készteti;
  • képessé tesz a kreatívabb, holisztikusabb gondolkozásra, hogy a gyerekek az élet más területein is sikeresebbé válhassanak;
  • fejleszti a motorikus készségeket, emlékezőképességet, mozgáskoordinációt;
  • pozitívan befolyásolja az íráskészséget, segít a reáltárgyak elsajátításában;
  • nem utolsó sorban kikapcsolódást, örömöt, katarzisélményt nyújt.
Természetesen- mint mindenben- a tehetség mértéke határt szab a lehetőségeknek, de a legjobb esetben is évek kitartó munkája szükséges ahhoz, hogy valaki egy zeneművet szuverén módon el tudjon játszani hangszerén. Nem elég a foglalkozásokon való részvétel, a biztos tudás alapja a rendszeres otthoni gyakorlás. A hangszertanulás egyéni munka, de amint növendékeink tudása eléri azt a szintet, lehetőséget biztosítunk a társas zenélésre is, ami semmi mással nem pótolható közösségi élményt is nyújt számukra. A zenetanulás idővel jobban megtérül, mint bármi más!

Ehhez nyújt segítséget a hozzánk beiratkozó fiatalok számára iskolánk legnépesebb tanszaka, a zeneművészet tanszak. Tanáraink között egyaránt megtaláljuk a fiatal, és az idősebb, tapasztaltabb pedagógusokat, így a testület egy egészséges egységet alkotva alkalmas a múlt hagyományait megtartva felhasználni a legújabb innovációkat is az oktatás folyamatában.

Választható hangszerek

Vonós tanszak: hegedű, cselló
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak: trombita
Akkordikus tanszak: cimbalom, gitár, ütő
Billentyűs tanszak: zongora

A képzés struktúrája

A művészeti iskola keretei között a zeneművészeti képzés 12 évfolyamos.

Előképző 1-2.
Az első két évben a gyerekek hangszeres előképzőbe járnak, melynek célja, hogy a különböző életkorú és különböző zenei képességekkel rendelkező tanulókat egy szintre hozza. Éppen ezért a zenei előképző nem kötelező és az eltérő adottságok függvénye, hogy ténylegesen mennyi időt tölt a gyermek az előképző anyagával.
Az előképző év(ek) alatt háromféle képzési mód választható:

1. Zeneművészet - "Hangolódó"
Szolfézs előképző
Ezt a komplex, játékos, fejlesztő foglalkozást főként azok számára ajánljuk, akik még nem tudták eldönteni, milyen hangszeren tanuljanak, de szeretnének zeneközelben lenni. A képzés során a gyerekek sajátos, egyéni módszer szerint ismerkednek a szolfézs alapjaival, meglátogatják a hangszeres órákat és megismerkednek a hangszerekkel.

2. Zeneművészet – „Piccolo”
Kiscsoportos hangszeroktatás furulya, hegedű, cimbalom szakon
Ebben az oktatási formában a gyerekek a hangszerjáték alapjainak elsajátításával egyidőben tanulják az elméletet, nincs külön szolfézs óra.

3. Egyéni hangszertanulás
Már a csoportos szolfézs előképző osztállyal egy időben választható egyéni hangszeres képzés. Az első évben többnyire minden egyéni hangszerre jelentkező gyermeket az előképző első évfolyamába veszünk fel. Hangszeres és szolfézs tárgyból elért eredményeik függvényében döntünk arról, hogy egy vagy két év előkészítő után kezdhetik meg az alapfokú képzés első osztályát.

Alapfok
Az előkészítő egy vagy két éve után az alapfok következik, mely hat évfolyamból áll. A 6. év végén alapvizsgát kell tenniük a növendékeknek, mely egy törvény által előírt, komoly felkészülést igénylő vizsga. Sikeres letétele a továbbtanulás feltétele. A vizsga két részből áll: hangszeres (gyakorlati) vizsgából, és szolfézs vagy zenetörténet (elméleti) vizsgából. Mivel a szolfézs az alapfokú tanulmányok alatt csak az első négy évben kötelező tárgy, ezért diákjaink a 4. év végén többnyire előrehozott alapvizsgát tesznek szolfézsból. Így mikor elérik a hangszeres 6. osztályt, már csak hangszerből kell alapvizsgázniuk. A két vizsga összesített eredménye adja az alapvizsga jegyet.

Alapfok - Speciális tantervű szolfézs (1-3. osztály)
Ez a speciális tanterv nem választható, a csoportokba a mindenkori szolfézstanárok döntése alapján a jó képességű, jó éneklési készséggel rendelkező gyermekeket soroljuk be. Ezekben a csoportokban a gyerekek heti egy órában, intenzíven tanulják a heti két kötelező szolfézsórával megegyező tananyagot, a másik kötelező óra keretében, és további plusz egy órában pedig a többi évfolyammal együtt, közös énekkari foglalkozáson vesznek részt.

Továbbképző:
A sikeres alapvizsgát követően a növendékek a továbbképző évfolyamokon még négy évig folytathatják tanulmányaikat. A 10. év végén lehetőségük van záróvizsga letételére, de ennek megléte nem követelmény még akkor sem, ha zeneművészeti egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Összefoglaló táblázat

A tanulmányi idő szakaszai Óraszámok (heti) Vizsga
Előképző
(2 év)
• „Hangolódó” szolfézs előképző - 2X45 perc

• „Piccolo” - kiscsoportos hangszeres előképző furulya, hegedű, cimbalom szakon – 2x45 perc (max. 2 évig)

• Egyéni hangszer - 2x30 perc + kötelező csoportos szolfézs -2x45 perc
• Hangszer: félévkor és tanév végén
• Szolfézs: tanév végén
Alapfok
(6 év)
egyéni hangszeres főtárgy - 2x30 perc + kötelező szolfézs a 4. évfolyam végéig, később egyéb kötelezően választható tárgy (zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus) 2x45 perc
A kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg.
• Hangszer: félévkor és tanév végén
• Szolfézs: tanév végén
• Alapvizsga: törvény által kötelezően előírt vizsga a 6. év végén, mely a továbbtanulás feltétele.
• A vizsga két részből áll:
- gyakorlati vizsga - hangszeres
- elméleti vizsga - választhatóan szolfézs vagy zenetörténet tantárgyakból.

Diákjaink a 4. év végén többnyire előrehozott alapvizsgát tesznek szolfézsból, így mikor elérik a hangszeres 6. osztályt, már csak hangszerből kell alapvizsgázniuk.
A két vizsga összesített eredménye adja az alapvizsga jegyet.
Továbbképző
(4 év)
egyéni hangszeres főtárgy - 2x30 perc + kötelezően választható tárgy (zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus) 2x45 perc
A kötelezően választható tantárgyat a főtárgy tanár határozza meg.
• Hangszer: félévkor és tanév végén
• Szolfézs: tanév végén
• Záróvizsga: gyakorlati és elméleti vizsga a 10. év végén (nem kötelező)
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. | Intézményvezető: Gáspár Kornélia